De orthodontische behandeling begint bij schisis vaak jong. Kinderen met een schisis zijn meestal de eersten in hun groep op school die een beugel krijgen. Ook duurt de orthodontische behandeling extra lang. Als de meeste kinderen al weer klaar zijn met hun beugels, zijn de kinderen met schisis vaak nog bezig. Dat vraagt veel geduld en dat is heel begrijpelijk wel eens moeilijk.

Dat de behandeling al zo jong begint, vaak al met 9 jaar, komt omdat de orthodontische behandeling bij een kaakspleet begint ter voorbereiding van de BIG (bot in gnatho) operatie door de kaakchirurg. De kaakchirurg brengt dan bot aan in de kaakspleet. Voorafgaand aan die operatie is het goed als de bovenkaak eerst door de orthodontist in een normaler model gebracht wordt. Dat houdt meestal een verbreding in van de bovenkaak.
Na het sluiten van de kaakspleet begint vaak ook het wisselen. Bij de kaakspleet ontbreekt vaak een tand of die is anders van vorm. Ook breken de tanden naast de spleet vaak apart en laat door.
De orthodontisten van Schisisteam Noord werken er bij het groeiende kind ook aan dat de bovenkaak zich zo goed mogelijk ontwikkelt. De bovenkaak is in zijn voorwaartse groei wat geremd door de littekens van de vroege operaties van sluiting van de kaakspleet. Tijdens de orthodontische behandeling wordt in ons team vaak tractie op de bovenkaak naar voren toegepast om chirurgische correctie van de bovenkaak op volwassen leeftijd te voorkomen of minder ingrijpend te maken.

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling is goed poetsen en het schoonhouden van het gebit heel belangrijk: alleen dan kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. Tijdens de ortohodontische behandeling is hievoor veel aandacht en evenuteel wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd. 
Ook als er geen lip- of kaakspleet is, zijn er toch nogal eens afwijkingen aan de tanden. Er kunnen aan de kant van de lipspleet te weinig of te veel tanden zijn. Ook kan de vorm van de tanden afwijken: zo kunnen ze te klein zijn of krom. Soms is het glazuur slechter waardoor de tanden bruin zijn. Ze kunnen dan gemakkelijker aangetast raken en er kunnen sneller gaatjes in komen. Samen met de tandarts (CBT) en de orthodontist maken we een plan voor deze tanden. Met de melktanden hoeft zelden wat te gebeuren. Een enkele keer moet er een melktand verwijderd worden. Wanneer de blijvende tanden afwijkingen hebben, maken we een plan om een zo net mogelijke tandenrij te krijgen.
Orthodontie bij schisis valt onder de basisverzekering. De orthodontist zal daarvoor een aanvraag indienen bij uw zorgverzekeraar. U hoeft geen aanvullende verzekering af te sluiten voor orthodontie bij schisis.