Vaak hebben ouders van kinderen met een schisis vragen over de ontwikkeling van hun kind op jonge leeftijd. Deze vragen gaan meestal over de ontwikkeling van het jonge kind: voeding, de komst van het melkgebit en de resultaten van de eerste operaties. Tijdens een spreekuur waarbij een aantal specialisten van het schisis-team aanwezig is, worden deze vragen besproken. Dit bezoek duurt ongeveer een half uur. Soms is het nodig dat een vervolgafspraak gemaakt wordt bij één van de specialisten van het schisisteam.

Op de leeftijd van 2,5 jaar, krijgt uw kind een oproep voor het spreekuur. De logopedist onderzoekt dan het begrijpen van de taal en het spreken. Ook doet de logopedist een gehooronderzoek en een drukmeting in de oren om te meten hoe de trommelvliezen bewegen. Na deze onderzoeken, doet de KNO-arts een onderzoek en is er een gesprek met de orthopedagoog. Hier krijgt u de uitslag van de onderzoeken en een advies.

Vanaf 6 jaar roepen we het kind op voor een bezoek aan het multi- disciplinaire schisisspreekuur waarbij aanwezig zijn: de KNO-arts, de plastisch chirurg, de tandarts, de orthodontist, de orthopedagoog en de logopedist