Wisselgebit, 6-9 jaar

Een gezond melkgebit is een goede basis voor de ontwikkeling van het blijvende gebit. De eerste wisseling van melktanden vindt plaats tussen zesde en zevende verjaardag. De snijtanden in de onderkaak breken vaak het eerst door. Rondom de schisis in de bovenkaak kan de wisseling anders verlopen: er kunnen tanden in de spleet doorbreken en ook het aantal tanden kan afwijkend zijn. Een tand kan in aanleg afwezig zijn of zo in de kaak liggen dat een normale doorbraak onmogelijk is. Ook afwijkingen in de vorm en/of kleur van de voortanden komen voor. In het jaar dat uw kind zes jaar wordt, plannen we een afspraak plannen in het ziekenhuis om de totale ontwikkeling van uw kind te beoordelen. Een uitnodiging krijgt u van het schisissecretariaat.

Het blijvende gebit, 9-12 jaar

Rondom de achtste verjaardag beoordeelt de tandarts de gebitsontwikkeling  in het ziekenhuis op het schisisspreekuur. Vaak volgt dan een verwijzing naar de orthodontist. De orthodontist beoordeelt dan de ontwikkeling van het gebit en de groei van de boven- en onderkaak en maakt met de andere specialisten een behandelplan om de tanden en kiezen op de goede plek te krijgen en de groei van de kaken te begeleiden. 

Rond de negende verjaardag begint de tweede wisselfase: de hoektanden en de melkkiezen wisselen en de rest van het blijvende gebit breekt door. Ook opereert de MKA- chirurg in deze periode de kaakopening (zie bij kaakoperaties). Voordat de MKA- chirurg bot in de kaak (bot in gnatho = BIG) kan aanbrengen, is het belangrijk dat de bovenkaak eerst weer zo goed mogelijk ‘in model’ is: een regelmatige boog. Dit is dus ook de periode waarin een eventueel  noodzakelijke orthodontische behandeling plaatsvindtDe orthodontist brengt de bovenkaak weer in een ronde vorm met beugels. Deze ligt aan de kant van de spleet vaak wat naar binnen. De timing van deze behandeling is belangrijk en wordt gestuurd vanuit het schisisteam.

Download de orthodontische behandeling /_library/42882/

Het is belangrijk dat uw kind gewoon meegaat naar de huistandarts voor gewenning en controles. Op deze manier raakt het kind vertrouwd met de tandarts en de normale gebitscontroles.Tijdens de gehele gebitsontwikkeling is een goede mondhygiëne heel belangrijk, alleen dan kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. In deze periode is veel aandacht voor het ontwikkelen van een goede mondhygiëne. Soms wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.