Het doorbreken van de eerste melktanden is bij een kind met lip schisis hetzelfde als bij een kind zonder schisis. Rondom de leeftijd van zes tot negen maanden breken de eerste melksnijtanden door, vaak eerst de ondertanden gevolgd door snijtanden in de bovenkaak. De ontwikkeling van het melkgebit is rondom de leeftijd van tweeënhalf jaar compleet; er zijn dan in totaal 20 tanden en kiezen doorgebroken.Tien in de onderkaak, tien in de bovenkaak.

Een kind met een lip- en/of kaak- en/ of gehemelte schisis heeft soms een afwijkend aantal tanden, vaak een afwijkende stand van de tanden en ook vaak een afwijkende kwaliteit van tanden rondom de schisis. Dit houden we samen met de tandarts en orthodontist in de gaten. Ingrijpen is zelden nodig.

In het jaar dat uw kind zes jaar wordt, plannen we een afspraak bij het schisisteam om de totale ontwikkeling van uw kind te beoordelen. Een uitnodiging daartoe ontvangt u van het schisisteam. 

Het is de bedoeling dat de kleuter met een schisis met de ouders en eventuele broertjes en zusjes gewoon meegaat naar de huistandarts voor de normale gewenning en controle. Op die manier raakt het kind vertrouwd met de tandarts en de normale gebitscontrole.