De positie van de bovenkaak

Bij een schisis van lip-, kaak- en/of verhemelte is de bovenkaak vaak te klein. Dit komt door de schisis en de operaties aan de mond en het verhemelte. De verhouding met de onderkaak is uit evenwicht en de bovenkaak ligt vaak terug in het gezicht; dit is te zien als je het gezicht aan de zijkant ziet. Tijdens de orthodontische behandeling wordt de groei van de bovenkaak begeleid en waar nodig gestimuleerd. Op die manier ontstaat vaak aan het eind van de groeiperiode (rond 17-18 jaar) een goede verhouding tussen onder en bovenkaak met een harmonieus gezicht. 

Botankers 

Wanneer de groei van de bovenkaak extra gestimuleerd moet worden, worden zogenaamde botankers gebruikt. Botankers zijn kleine titanium schroeven die op bepaalde plaatsen in de boven- en onderkaak geplaatst worden en (tijdelijk) vastgroeien. Deze schroeven zijn vaste punten die de orthodontist gebruikt om met elastieken de groei van de (boven)kaak te stimuleren of de groei van de (onder)kaak af te remmen. Na de doorbraak van de blijvenende onderhoektanden plaatst de kaakchirurg de botankers, meestal op de leeftijd van ongeveeer 11 jaar. Het plaatsen gebeurt onder locale verdoving op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 

        

 

De bovenkaak chirurgisch verplaatsen (osteotomie)

Soms lukt het niet om de groei van de bovenkaak voldoende te stimuleren. Als dit het geval is, werken de orthodontist en kaakchirurg toe naar een kaakverplaatsing operatie (een osteotomie). Tijdens deze operatie wordt de gehele bovenaak verplaatst naar de goede positie en op die plaats goed vastgezet. Meestal is het uitsluitend een verplaatsing van de bovenkaak maar soms wordt ook de onderkaak in de operatie meegenomen om de uiteindelijke verhoudingen in het gezicht te verbeteren.