De sluiting van het gehemelte gebeurt in één keer, mits dit technisch haalbaar en verstandig is. Als de plastisch hcirurg vindt dat het beter is het gehemelte in twee keer te sluiten, gebeurt deze tweede operatie ongeveer een half jaar later. In het geval van andere aandoeningen, bijvoorbeeld een Robin Sequentie met een kleine onderkaak, wordt de gehemeltesluiting soms later uitgevoerd.

De operatie duurt ongeveer 1-2 uur. De hechtingen in de mond en de neus lossen vanzelf op. Soms kijkt de KNO-arts in de oren en als uw kind oorontstekingen of 'glue ears' heeft, kan de KNO-arts besluiten buisjes te plaatsen.

Na de operatie mag uw kind volgens een schema weer eten, beginnend met vloeibaar voedsel, dan dik vloeibaar en daarna gemalen. 

Download voeding na gehemeltesluiting  /_library/42874/

De opname in het ziekenhuis duurt meestal 2-3 dagen. Een enkele keer ontstaat er na de sluiting van het gehemelte een gaatje in het midden van het gehemelte. We noemen dat een fistel. Meestal heeft een fistel weinig tot geen gevolgen voor de voeding of de spraak.