Blijvend gebit, 9-18 jaar

Rond de negende verjaardag begint de tweede wisselfase: de hoektanden en de melkkiezen worden nu gewisseld en de rest van het blijvende gebit breekt door. Dit is de fase waarin een kaakspleet door de kaakchirurg operatief gesloten wordt. Zie verder voor deze behandeling kaakoperaties 6-12 jaar . Als de bovenkaak weer één geheel is, kan de orthodontist de tanden en kiezen op de goede plaats begeleiden: vaak een langdurige behandeling die het nodige geduld vraagt! Download /_library/42882/

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling is een goede mondhygiëne heel belangrijk, alleen dan kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. In deze periode wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een goede mondhygiëne, zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

Nadat de orthodontische behandeling afgerond is kunnen ontbrekende of afwijkende tanden en/of kiezen vervangen worden door een (plak) brug of een tandheelkundig implantaat. Dit kan pas als de groei afgerond is en soms is het noodzakelijk een tijdelijke oplossing (een tijdelijke plakbrug of een uitneembaar “plaatje”) voor ontbrekende tanden te maken. Deze behandeling kan plaatsvinden in het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde in het ziekenhuis. Download /_library/43077/

Etsbrug 

Een etsbrug kan gebruikt worden als het kind nog groeit, een implantaat kan pas geplaatst worden als de groei voorbij is. 

Implantaat

Soms ontbreekt de kleine snijtand. Dat komt doordat die tand bij de kaakspleet vaak niet of slecht is aangelegd. De lege ruimte in de tandboog kunnen we aanvullen met een kroon op een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel (een titanium schroef) die in het bot vastgroeit. Op het implantaat kan dan weer een kroon worden gemaakt.

Een implantaat plaatsen gebeurt meestal poliklinisch. Het is een ingreep onder plaatselijke verdoving waarbij we via een sneetje in het tandvlees een gaatje in de kaak boren waarin we het implantaat plaatsen.

Soms is er te weinig bot om een implantaat te kunnen plaatsen. Dan doen we eerst een operatie onder algehele narcose waarbij we een stukje bot uit de onderkaak halen. Het stukje bot zetten we vervolgens vast tegen de bovenkaak. Bij deze ingreep kun je dezelfde dag weer naar huis. Als dit bot na drie maanden is vastgegroeid, kunnen we het implantaat plaatsen. Het implantaat moet ook weer drie maanden in de kaak vastgroeien. Daarna maakt de tandarts er een kroon op. Download /_library/43076/