In deze periode gebeurt er veel: uw kind leert lezen, schrijven, rekenen en de leefwereld van het kind wordt groter. Ook in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling gebeurt veel. Uw kind wordt zich bewuster van zich zelf, uw kind groeit in de lengte en ook in het gebit gebeurt van alles. Hieronder kunt u lezen welke disciplines in deze fase vooral betrokken zijn.

In het jaar dat uw kind zes jaar wordt, plannen we een afspraak in het ziekenhuis om de totale ontwikkeling van uw kind te beoordelen. Een uitnodiging daartoe ontvangt u vanuit het Schisis Secretariaat.