De positie van de bovenkaak

Bij een schisis van lip-, kaak- en/of verhemelte is de bovenkaak vaak te klein. Dit komt door de schisis en de operaties aan de mond en het verhemelte. De verhouding met de onderkaak is uit evenwicht en de bovenkaak ligt vaak terug in het gezicht; dit is te zien als je het gezicht aan de zijkant ziet. Tijdens de orthodontische behandeling wordt de groei van de bovenkaak begeleid en waar nodig gestimuleerd. Op die manier ontstaat vaak aan het eind van de groeiperiode (rond 17-18 jaar) een goede verhouding tussen onder en bovenkaak met een harmonieus gezicht.

De bovenkaak chirurgisch verplaatsen (osteotomie)

Soms lukt het niet om de groei van de bovenkaak voldoende te stimuleren. Als dit het geval is, werken de orthodontist en kaakchirurg toe naar een kaakverplaatsings operatie (een osteotomie). Tijdens deze operatie wordt de gehele bovenkaak verplaatst naar de goede positie en op die plaats goed vastgezet met titanium plaatjes en schroeven. In sommige gevallen is het uitsluitend een verplaatsing van de bovenkaak maar soms wordt ook de onderkaak in de operatie meegenomen om de uiteindelijke verhoudingen in het gezicht verder te verbeteren. 

                                                                  

 

                              

Verplaatsing bovenkaak, onderkaak en kin                               Bovenkaak correctie. Bovenkaak wordt losgemaakt langs de rode lijn                              Vastzetten bovenkaak