Beugels, orthodontie

De orthodontische behandeling begint dus al jong. Kinderen met een schisis zijn meestal de eersten in hun groep op school die een beugel krijgen. Ook duurt de orthodontische behandeling extra lang. Als de meeste kinderen in de schoolgroep al weer klaar zijn met hun beugels, zijn de kinderen met schisis vaak nog steeds bezig. Dat komt omdat vroeg begonnen wordt bij het in model brengen van de bovenkaak en omdat het lang duurt voordat de hoektand door het aangebrachte bot doorbreekt. Tijdens die langdurige orthodontische behandeling is het steeds van groot belang dat het gebit goed schoongehouden en onderhouden wordt natuurlijk.

Behalve het in de breedte in model brengen van de bovenkaak is het ook van belang om de bovenkaak naar voren te stimuleren omdat de operaties die aan de bovenkaak gedaan zijn de voorwaartse groei van de bovenkaak wat afremmen. Hiervoor kan een facemask (soort buitenbeugel) 's nachts worden ingezet, waaraan met elastiek de bovenkaak naar voren wordt gestimuleerd. Na doorbraak van de blijvende onderhoektanden kunnen er botankers worden gebruikt om de bovenkaak naar voren te laten ontwikkelen. Aan die botankers kunnen elastieken gedragen worden van de bovenkaak achterin naar voorin in de onderkaak.

Botankers

Wanneer de groei van de bovenkaak extra gestimuleerd moet worden, worden zogenaamde botankers gebruikt. Botankers zijn kleine titanium plaatjes die met schroeven op bepaalde plaatsen in de boven- en onderkaak geplaatst worden. Deze botankers zijn vaste punten die de orthodontist gebruikt om met elastieken de groei van de (boven)kaak te stimuleren en de groei van de (onder)kaak af te remmen. Na de doorbraak van de blijvenende onderhoektanden plaatst de kaakchirurg de botankers, meestal op de leeftijd van ongeveer 11 jaar. Het plaatsen gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Download: /_library/43079/

                                          

                                                                                                       

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling is een goede mondhygiëne heel belangrijk, alleen dan kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. In deze periode wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een goede mondhygiëne, zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

 

Hieronder een voorbeeld van een beugel om de bovenkaak weer op breedte te brengen:

                     

Tijdens de gehele gebitsontwikkeling en dus ook tijdens de lange orthodontische behandeling is het heel belangrijk dat het gebit goed schoongehouden en onderhouden wordt: alleen zo kunnen orthodontische en chirurgische behandelingen succesvol zijn. Bij de slotjes van de beugel kunnen gemakkelijk plak en viezigheid blijven zitten. Hierdoor kan het glazuur onder die plak ontkalken. Dat geeft witte vlekken in het glazuur. Het is ook goed om elke avond na het poetsen na te spoelen met een fluoride-oplossing, om het glazuur te beschermen. In deze periode is veel aandacht voor een goede mondhygië; zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

De manier waarop en de snelheid waarmee het gebit zich ontwikkelt, kunnen sterk variëren. Door in de mond te kijken en röntgenfoto’s te maken, kunnen we de ontwikkeling goed in de gaten houden.

Het komt nogal eens voor dat in het gehemelte, net achter de kaak, een kleine opening naar de neus zit. Tijdens de operatie van het bot in de kaakspleet, sluit de MKA-chirurg deze opening ook.