Een goed gehoor is belangrijk voor het leren praten. In het eerste levensjaar, al voordat uw kind zijn eerste woordjes gaat zeggen, heeft het al heel veel taal gehoord en opgenomen. Woorden die u dagelijks gebruikt en herhaalt, worden opgeslagen in het geheugen van uw kind. Uw kind kan de woorden dan nog niet zeggen, maar leert ze al wel begrijpen.

Als het gehoor van uw kind in deze periode niet optimaal is, kan het de woorden minder goed opnemen. Dit kan leiden tot een vertraging van de spraak-taalontwikkeling. Om dit te voorkomen, wordt het gehoor nauwlettend gevolgd door het Audiologisch Centrum.

Samen met de audioloog en de KNO-arts van de afdeling KNO- heelkunde, wordt bepaald wat de beste behandeling voor uw kind is om er voor te zorgen dat uw kind goed genoeg hoort om de taal te kunnen verstaan en zelf goed te kunnen leren praten. Soms worden buisjes geplaatst om het gehoor te verbeteren.

/_library/42883/