De opvoeding voor kinderen met een schisis is hetzelfde als voor kinderen zonder schisis. Wel kunnen de ziekenhuisbezoeken, de zorgen rondom de operaties, evenuele negatieve reacties uit de omgeving, invloed hebben op de manier waarop u en uw kind met elkaar omgaan. Voordat uw kind op 6- jarige leeftijd uitgenodig wordt voor het schisisspreekuur, krijgt u thuis een vragenlijst toegestuurd. De orthopedagoog beoordeelt de uitslag en nodigt u en uw kind eventueel uit voor een gesprek op dezelfde middag als het schisisspreekuur. Zij denkt dan mee over eventuele problemen, over de oorzaak hiervan en geeft adviezen over de opvoeding en het stimuleren van de ontwikkeling van uw kind.

Ze biedt ook begeleiding bieden bij angsten voor operaties, problemen met zelfbeeld, weerbaarheid, pesten, e.d. Bij het onderzoek en de eventueel opvolgende behandeling betrekt de orthopedagoog u en eventueel de school of andere betrokkenen.

De orthopedagoog en maatschappelijk werker organiseren jaarlijks een themamiddag voor kinderen met schisis die in groep 8 zitten en de overstap gaan maken naar het vervolgonderwijs. Op een speelse manier wordt geprobeerd hun weerbaarheid te verhogen en zo de overgang soepel te laten verlopen.

De maatschappelijk werker kan eventueel een rol spelen voor uw kind als die de volwassenheid nadert en emotionele, psychische of sociale problemen heeft. Ook kan een gesprek soms helpen als uw kind nadenkt over bijvoorbeeld wel of niet nog een corrigerende operatie.