De ontwikkeling van het melkgebit

Het doorbreken van de eerste melktanden is bij een kind met lip-kaak spleet hetzelfde als bij een kind zonder schisis. Rondom de leeftijd van zes tot negen maanden breken de eerste melksnijtanden door. Vaak eerst de ondertanden, daarna de snijtanden in de bovenkaak. Rond de schisis kan de ontwikkeling van het melkgebit anders verlopen. Soms breken de melktanden gedeeltelijk in de spleet door, soms ontbreekt er een snijtand. In een enkel geval breken er teveel snijtanden door. De ontwikkeling van het melkgebit is rondom de leeftijd van tweeënhalf jaar compleet. Er zijn dan in totaal 20 tanden en kiezen doorgebroken: tien in de onderkaak, tien in de bovenkaak.

Omdat het belangrijk is dat ouders op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de verzorging van het melkgebit zien we het kind samen met de ouders op een speciaal spreekuur in het ziekenhuis wanneer het kind ongeveer 2 jaar oud is. Melktanden en -kiezen breken gaaf door en kunnen door een goede mondhygiëne in combinatie met gezonde voeding gaaf blijven.  Het is de bedoeling dat de kleuter met een schisis met de ouders en eventuele broertjes en zusjes gewoon meegaat naar de huistandarts voor de normale gewenning en controle. Op die manier raakt het kind vertrouwd met de tandarts en de normale gebitscontrole. 

In deze brochure wordt het poetsen van peuter en kleuter nader uitgelegd. Download /_library/43109/