Ontwikkeling van het gebit, 9-12 jaar
Het moment waarop de behandeling begint, is afhankelijk van de ontwikkeling van het gebit.

De manier waarop en de snelheid waarmee het gebit zich ontwikkelt, verschilt nogal per kind. Door in de mond te kijken en röntgenfoto’s te maken, houden we de ontwikkeling goed in de gaten

De orthodontische behandeling begint al jong en duurt lang. Kinderen met een (uitgebreide) schisis zijn meestal de eersten in hun groep op school die een beugel krijgen en de laatste die hun beugel kwijtraken. Dat komt omdat vroeg begonnen wordt bij het in model brengen van de bovenkaak en omdat het lang duurt voordat de hoektand in het aangebrachte bot doorbreekt.

De bovenkaak moet naar voren en in de breedte gestimuleerd worden.Hiervoor kan een facemask (soort buitenbeugel) met elastiek tijdens het slapen worden gebruikt. Na doorbraak van de blijvende onderhoektanden plaatsen we vaak botankers om de bovenkaak naar voren te laten komen. Aan die botankers kunnen elastieken gedragen worden van de bovenkaak achterin naar voorin in de onderkaak.

Wanneer de kaak voldoende in model is gebracht, opereert de MKA- chirurg het stukje bot in de kaakspleet. Na deze BIG (zie kaakoperaties), is de bovenkaak weer één geheel en kan de orthodontist de tanden en kiezen op de goede plaats begeleiden, vaak een langdurige behandeling die het nodige geduld vraagt. Als hierna genoeg blijvende tanden en kiezen zijn doorgebroken, volgt een lange periode met slotjesbeugels, blokjesbeugels of brackets. Ook wel bekend als ‘vaste apparatuur’. Deze beugel wordt ‘vaste apparatuur’ genoemd, omdat hij is vastgelijmd aan de tanden en kiezen. Het is heel belangrijk dat er heel goed gepoetst wordt, want om de slotjes van deze beugel kunnen gemakkelijk plak en viezigheid blijven zitten. Hierdoor kan het glazuur onder die plak ontkalken. Dat geeft witte vlekken in het glazuur. Het is ook goed om elke avond na het poetsen na te spoelen met een fluoride-oplossing, om het glazuur te beschermen. In deze periode is veel aandacht voor een goede mondhygiëne; zo nodig wordt de hulp van de mondhygiënist of huistandarts gevraagd.

/_library/42882/

Hieronder een voorbeeld van een beugel om de bovenkaak weer op breedte te brengen: met zo’n uitneembare beugel kan het naar binnen gedraaide stuk van de bovenkaak geleidelijk weer naar buiten gedraaid worden.