In het jaar dat uw kind zes jaar wordt, plannen we een afspraak in het ziekenhuis om de totale (schisis)ontwikkeling van uw kind te beoordelen. Een uitnodiging daartoe ontvangt u vanuit het schisissecretariaat. We volgen uw kind tot het 18 jaar is op dit schisisspreekuur. Het is altijd op de vrijdagmiddag en aanwezig zijn dan de plastisch chirurg, KNO-arts, orthopedagoog, orthodontist, tandarts en logopedist.

De plastisch chirurg bekijkt de littekens en kijkt hoe de lip en het gehemelte functioneren.

De logopedist luistert naar het praten door met uw kind een gesprek te hebben.

De KNO-arts onderzoekt de keel, neus en de oren. Eventueel doet de akoepedist een gehooronderzoek dat direct besproken wordt.

De tandarts en/of de orthodonist beoordelen de gebitsontwikkeling.

De orthopedagoog heeft de ingevulde vragenlijst beoordeeld en heeft met u en/of uw kind een gesprek als u dat graag wilt of als zij ingeschat heeft dat dat belangrijk is.

Na de onderzoeken bespreken we met u onze bevindingen en de vervolgstappen.