De positie van de bovenkaak

Bij een schisis van lip-, kaak- en/of verhemelte is de bovenkaak vaak te klein. Dit komt door de schisis en de operaties aan de mond en het verhemelte. De verhouding met de onderkaak is uit evenwicht en de bovenkaak ligt vaak terug in het gezicht; dit is te zien als je het gezicht aan de zijkant ziet. Tijdens de orthodontische behandeling wordt de groei van de bovenkaak begeleid en waar nodig gestimuleerd. Op die manier ontstaat vaak aan het eind van de groeiperiode (rond 17-18 jaar) een goede verhouding tussen onder en bovenkaak met een harmonieus gezicht. 

De bovenkaak chirurgisch verplaatsen (osteotomie)

Soms lukt het niet om de groei van de bovenkaak voldoende te stimuleren. Als dit het geval is, werken de orthodontist en kaakchirurg toe naar een kaakverplaatsings operatie (een osteotomie). Tijdens deze operatie wordt de gehele bovenkaak verplaatst naar de goede positie en op die plaats goed vastgezet met titanium plaatjes en schroeven. In sommige gevallen is het uitsluitend een verplaatsing van de bovenkaak maar soms wordt ook de onderkaak in de operatie meegenomen om de uiteindelijke verhoudingen in het gezicht verder te verbeteren. 

                                                                          

                                                                                                      

 

 

 

                              

Dubbele kaakverplaatsing                                                          Doorzagen bovenkaak                                                                      Vastzetten bovenkaak

 

Implantaat behandeling

Bij de lip-kaak schisis komt het nogal eens voor dat de snijtand naast de kaakspleet zich niet goed ontwikkelt. Deze tand kan dan klein, krom, slecht van kwaliteit of zelfs afwezig zijn.  Er bestaan meerdere mogelijkheden om een tand die afwezig is te vervangen. Dit kan bijvoorbeeld met een implantaat. Een implantaat is een kunstwortel (een titanium schroef) die in het bot vastgroeit. Op het implantaat kan dan weer een kroon worden gemaakt.De MKA- chirurg plaatst een implantaat op het moment dat de kaak is uitgegroeid (rond de leeftijd van 18 jaar). Dit gebeurt meestal poliklinisch. Het is een ingreep onder plaatselijke verdoving waarbij we via een sneetje in het tandvlees een gaatje in de kaak boren waarin we het implantaat plaatsenSoms is er te weinig bot om een implantaat te kunnen plaatsen. Dan doen we eerst een operatie onder algehele narcose waarbij we een stukje bot uit de onderkaak halen. Het stukje bot zetten we vervolgens vast tegen de bovenkaak. Bij deze ingreep kun je dezelfde dag weer naar huis. Als dit bot na drie maanden is vastgegroeid, kunnen we het implantaat plaatsen. Het implantaat moet ook weer drie maanden in de kaak vastgroeien. Daarna maakt de tandarts er een kroon op.

Download: /_library/43076/

Botankers 

Wanneer de groei van de bovenkaak extra gestimuleerd moet worden, worden zogenaamde botankers gebruikt. Botankers zijn kleine titanium schroeven die op bepaalde plaatsen in de boven- en onderkaak geplaatst worden en (tijdelijk) vastgroeien. Deze schroeven zijn vaste punten die de orthodontist gebruikt om met elastieken de groei van de (boven)kaak te stimuleren of de groei van de (onder)kaak af te remmen. Na de doorbraak van de blijvenende onderhoektanden plaatst de kaakchirurg de botankers, meestal op de leeftijd van ongeveeer 11 jaar. Het plaatsen gebeurt onder locale verdoving op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. 

                                                            

 

De bovenkaak chirurgisch verplaatsen (osteotomie)

Soms lukt het niet om de groei van de bovenkaak voldoende te stimuleren. Als dit het geval is, werken de orthodontist en kaakchirurg toe naar een kaakverplaatsing operatie (een osteotomie). Tijdens deze operatie wordt de gehele bovenaak verplaatst naar de goede positie en op die plaats goed vastgezet. Meestal is het uitsluitend een verplaatsing van de bovenkaak maar soms wordt ook de onderkaak in de operatie meegenomen om de uiteindelijke verhoudingen in het gezicht te verbete